Tüm siparişlerinizde kargo ücretsizdir.

Kişisel Verilere Dair Aydınlatma

KeyfiSepet KİŞİSEL VERİLERE DAİR AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

Bu Aydınlatma Metni, KeyfiSepet olarak bilinen (“KeyfiSepet”) olarak adlandırılan veri sorumlusu tarafından hazırlanmıştır. Bu metin, KeyfiSepet web sitesi veya mobil uygulaması (“Platform”) üzerinden sağlanan ürün ve hizmetlerin kullanımı sırasında kişisel verilerin nasıl işlendiğini açıklar.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

KeyfiSepet, kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işleyebilir:

Üye işlemlerini gerçekleştirmek, üye hesabını yönetmek ve iletişim kurmak.
Siparişleri işlemek ve teslimatını yapmak.
Müşteri hizmetleri sağlamak ve kullanıcı taleplerini cevaplamak.
Kampanya, promosyon ve anketlere katılımı yönetmek.
KeyfiSepet’ın güvenlik ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla kullanıcı aktivitelerini analiz etmek ve istatistiksel çalışmalar yapmak.
Reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanıcıya uygun içerik sunmak.
Mevzuata uygun olarak yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

3. Kişisel Verilerin Toplanması

KeyfiSepet, kişisel verileri kullanıcının web sitesini veya mobil uygulamasını ziyaret etmesi, üye olması, ürün/hizmet satın alması veya Platform üzerindeki diğer işlemleri gerçekleştirmesi sırasında toplayabilir. Bu veriler, kullanıcının adı, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgileri gibi kişisel verileri içerebilir.

4. Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

KeyfiSepet, kişisel verileri yalnızca mevzuata uygun ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak paylaşır ve aktarır. Kişisel veriler, yasal düzenlemelere ve mevzuata uygun olarak talep eden mercilere ve yetkili kurum ve kuruluşlara açıklanabilir.

5. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların gerektirdiği süre kadar veya mevzuat tarafından öngörülen süre kadar saklanır. Kişisel verilere erişim, saklama süresi sonunda otomatik olarak kapatılabilir veya anonim hale getirilebilir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, kişisel verileri üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

7. İletişim ve Başvuru

Kişisel veri sahipleri, kişisel verileri ile ilgili taleplerini yazılı olarak veya KeyfiSepet tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletebilirler. Başvuru yapmak için aşağıdaki iletişim kanallarını kullanabilirler:

E-posta: info@keyfisepet.com Adres: Yeni Mahalle, 1. Er Sokağı No:6, 34290 Küçükçekmece/İstanbul

8. Değişiklikler ve Bildirimler

KeyfiSepet, bu Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişiklikler, KeyfiSepet web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Scroll To Top
Close
Close

Shopping Cart

Close

Shopping cart is empty!

Continue Shopping